Parkovanie

Parkovacie miesta

Adresa:
Základná škola Drahovce
Školská 907/2
922 41 Drahovce

Prosíme všetkých účastníkov, aby dodržovali záchytné parkoviská vyznačené na mape. Rovnako Vás žiadame, aby ste vozidlami nevchádzali na Hviezdoslavovu ulicu.
Ďakujeme za pochopenie.