Rozhodnutie riadiaceho orgánu

Riadiaci orgán DHbL v zložení, Peter Hargaš, Ivan Poláčik, Martin Delinčak, Tomaš Michálek, týmto rozhoduje o výsledku šetrenia priestupku nasadenia hráčov mimo súpisku v zápase DrahéOvce vs. Griffins a to nasledovne. Nariaďuje zápas odohrať opakovane a to s platnými súpiskami v termíne 18. 3. 2017 o 9.30 h a zároveň udeľuje pokutu tímu Griffins vo výške 20 €, ktorú je potrebné uhradiť do začiatku opakovaného zápasu.