Značka: súpisky

Doplnenie súpisiek 2016/2017

Podľa Organizačného poriadku DHbL, článok č. 1. odstavec 7. bolo zapísaných na súpisky do jarnej časti celkovo 7 nových hráčov. (DrahéOvce 2, Gladiartors “B” 2, HK Drahovce 1, Rebeli 2). Hráči musia odohrať najmenej 3 zápasy (Organizačný poriadok, článok č. 1. odstavec 8.), aby boli oprávnení nastúpiť v zápasoch play-off. Hráči, ktorí sú na súpiske tímov od jesennej časti, musia odohrať 5 zápasov, aby boli oprávnení nastúpiť v play-off.

M.B.